ALGEMENE VOORWAARDEN DOC EVENTS

Geldigheidsduur offerte
Offertes van De OndernemersCentrale Events hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. Na de periode van 21 dagen vervallen eventuele opties en behoudt DOC Events zich het recht om de reservering te annuleren. Hierbij kan DOC Events op het zelfde moment een andere reservering aannemen.

Aanbetaling
Wij behouden ons het recht om bij een bedrag hoger dan €500,- een aanbetaling te verlangen van 40% van het factuurbedrag. Het bedrag dient bij aanvaarden van de offerte per ommegaande te worden voldaan.

Aansprakelijkheid
De OndernemersCentrale kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing van en/of beschadiging aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft laten plaatsen.

Prijsbeleid
Onze genoemde tarieven zijn exclusief BTW en gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde doorberekend.
De OndernemersCentrale behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van hetgeen is aangeboden in de brochure, of enig andere vorm van aanbiedingen, offertes etc..

Annuleringsvoorwaarden
U kunt tot 48 uur voor aankomst maximaal 10% van het gereserveerde aantal personen kosteloos annuleren.

Bij annuleren van een gehele reservering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 4 weken voor de activiteitsdatum, kosteloos
  • Binnen 4 weken voor de activiteitsdatum, 40% van de reserveringswaarde
  • Binnen 3 weken voor de activiteitsdatum, 60% van de reserveringswaarde
  • Binnen 2 weken voor de activiteitsdatum, 70% van de reserveringswaarde
  • Binnen 1 week voor de activiteitsdatum, 80% van de reserveringswaarde

Annuleringen en/of wijzigingen dienen schriftelijk te geschieden.

Bank, BTW en KVK nummer

  • Bank nummer: NL21INGB0007929683
  • BTW nummer: 8575.57.853.B01
  • KVK nummer: 68709595